Påsk

Påsken

Påsken är kristenhetens mest betydelsefulla helg. Påskens religiösa budskap är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse. Också inom judisk tro har påsken mycket stor betydelse, men firas till åminnelse av judarnas uttåg ur Egypten.

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ordet ”pesah” och medeltidslatinets ”pascha”. Veckan före påsk kallas ”stilla veckan”, som inleds med palmsöndagen. Själva påskhelgen består idag av skärtorsdagen, långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk. Påsken är sammanlänkad med fastlagen och fastan.

Dymmelonsdag
Den sista veckan i fastan kallas stilla veckan eller dymmelveckan och inleds med palmsöndagen.

Skärtorsdag
Skärtorsdagsnatten var i folktron häxornas natt. Häxorna flyger på smorda kvastar till Blåkulla för att umgås med Djävulen och hans anhang.

Långfredag
Långfredag är en dag som långt fram i tiden varit präglad av stor stillhet och tystnad.

Påskafton
I Sverige börjar påsken traditionellt firas på påskaftonen, det vill säga dagen före Jesus återuppståndelse i den bibliska berättelsen. Påsken innebär slutet på fastan, den 40 dagar långa period när man undvek att äta kött. Fastan är en kvarleva från den katolska tiden.

Påskdagen
På påskafton firar vi påsk, men det är egentligen inte förrän vid midnatt som påsken börjar – genom Kristi uppståndelse från de döda på påskdagen.